top of page
Menu
Allgemeines.png
Schwangerschaft.png
Geburt.png
Postpartum.png
Übungen.png
Gruppenchat.png
General Information

Të përgjithshme

Mamia :

#Shpjegimi i rolit , #Përgjegjësitë, # Të gjesh një mami

Sistemi shëndetësor Zviceran:
#Sigurimi  shëndetësor, #Hyrje lidhur  me lindjen dhe shtatzëninë, #tTë drejtat vetjake , #Rolet  dhe përgjegjësitë e personelit shëndetësor Zvicerian

Trauma:
#Shpejgimi  i termit, #Simptomat, #Shkaktarët, #Përballja me situatën, #Ndihma

Shendeti mendor:
#Ofertat e kujdesit, #Rreziqet, #Simptomat, # Sëmundjet mendore paraekzistuese dhe shtatzania,#Lindja, #Kujdesi pas lindjes

Humbja e fëmijës:
#Humbja e fëmijës, #Fëmijë të sëmurë, #Kujdesi Paliativ, #Aborti, #Lindje e foshnjës së vdekur #Mbështetja, #Lindje Anonime, #Birësim

Pregnancy

Shtatëzania

Fazat e shtatzënisë:
#Ndryshimet gjatë 3 fazave të shtatzënisë (trupi dhe ndjenjat), #Përballja me shqetësimet  e shtatzanisë,  #Shpjegimi i alternativave të ndryshme mjekësore

Zhvillimi embrional :
# Data  e lindjes, #Rritja dhe zhvillimi i fëmijes, #Pozicionimi  i  bebit, #Pozicioni  podalik

Shëndeti i grave :
# Terapitë alternative, # Ushqyerja, # Vitamina, # Sporti & Levizja

Kontrollet gjatë shtatzënisë :
# Ekografi, # Kontrolli  i grupit të gjakut, # Kontrolle mjekësore të rekomanduara, # Procesi i kontrolleve të shtatzënisë

Diagnostikimi para lindjes:
# Shpjegimi i përkufizimeve, # Ekografia , #Testet  e gjakut

Komplikimet:
#Diabeti , #Tensioni  i lartë i gjakut, #Gjakderdhja, #Lindje të parakohshme

Masat përgatitore për lindjen:
#Masazhi perineal etj.,# Optimizimi i pozicionit të fetusit, #Kalimi: masat për nxitjen e lindjes dhe stimulimi i lindjes , Cikli  frikë-tension-dhimbje

Birth

Lindja

Mekanizmi i lindjes:
#Shenjat e fillimit të lindjes, #Dallimi midis dhimbjeve të lindjes dhe dhimbjeve të paralindjes, #Fazat e lindjes, #Mekanizmi  i lindjes

Spitali :
#Procedura e lindjes në spital, #Lindja çezariane, #VBAC( lindje natyrale pas një lindje çezariane), # Stimulimi i lindjes, #Lehtësimi i Dhimbjeve, #Lindje në ujë, # Dëmtime/Qepje gjatë lindjes , #Vakum, #Komplikimet

Vendlindje alternative :

#Qendra  e lindjes, #Lindja  në shtëpi

Postpartum

Pas lindjes

Ushqyerja me gji:
#Pozicionet, #Problemet, #Heqja nga gjiri, #Ushqyerja  e foshnjave

Kujdesi pas lindjes :
#Procedura, #Kohëzgjatja, #Vizitat në shtëpi, #Trupi dhe ndjenjat pas lindjes, #Shëndeti i vetes, #Kontrollet  ndjekëse, #Komplikimet

Foshnja:
#Zhvillimi, #Lidhja prindër-fëmijë, #Qarja, #Fjetja, #Shtimi  në peshë, #Vizitat  tek pediatri, #Vaksinimet

Prindërimi:
#Tranzicioni për t'u bërë prindër, #Oferta mbështetjeje, #Këshillimi i  Nënave-Baballarëve, #Seksualiteti

Excercise

Ushtrime

Joga gjatë shtatzënisë:

Fizioterapi: lehtësim nga shqetësimi:

Pozicionet e lindjes dhe frymëmarrjes:

Joga pas lindjes:

Groupchat

Vhatsapp:

Coming soon in your language !

bottom of page